Huoli nuorten mielenterveysongelmista kasvaa

Yhä useammalla nuorella havaitaan masennusta ja ahdistuneisuutta. Jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveyden häiriö. Nuorisopsykiatrian potilasmäärät kasvavat mutta kasvaneeseen hoidon tarpeeseen ei pystytä vastaamaan.” (Tays). 

Ei pelkästään sammuteta tulipaloja, vaan myös ehkäistään niiden syttyminen

Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet hälyttävässä kasvussa jo viimeisen kymmenen vuoden aikana eikä kasvuun olla pystytty vastaamaan riittävillä hoitoresursseilla. Mielenterveyspalveluiden jonot ovat monissa paikoin kestämättömän pitkät, eikä hoitoon pääse silloin kun sitä tarvitaan. Pelkästään hoitoresurssien kasvattaminen ei ole pitkäaikainen ratkaisu ongelmaan, vaan on pyrittävä myös ennaltaehkäisemään nuorten mielenterveysongelmia tehokkaasti ja moniammatillisesti. Palokunnissa on mielletty ennaltaehkäisyn tulokset konkreettisesti, ei ole tehokasta sammuttaa vain tulipaloja vaan on tehokasta myös estää niiden syttyminen. Tätä ajatusta tulee vahvistaa vielä enemmän terveyden ja hyvinvoinnin saralla. 

Usein ongelmat lähtevät kehittymään kun arjen perusteet pettävät tai rakoilevat. Nuori tarvitsee elämäänsä turvallisia aikuisia sekä turvallisen arjen niin koulussa kuin kotonakin. On tärkeää, että nuori uskaltaa puhua vaikeistakin asioista ja että nuorta kuunnellaan. Aina se ei kuitenkaan riitä, vaikka vanhemmat kuinka yrittävät tukea nuorta elämän kiemuroissa. Silloin on tarve yhteiskunnan tukiverkostolle ja mielenterveyspalveluille, joiden tulee olla saatavilla kun hätä on suuri. Ei ole häpeä pyytää ja vastaanottaa apua, se on mielestäni suuri välittämisen osoitus nuorelle. Mitä aikaisemmin tilanteeseen puututaan, sitä helpommin todennäköisesti tilanne helpottaa. 


Mielenterveydenongelmat kehittyvät usein nuorena

Jopa 75% mielenterveyden häiriöistä alkaa viimeistään 24 -vuotiaana, siksi etenkin nuorten mielenterveystyöhön tulee panostaa koko yhteiskunnan voimin. Nuorien parissa työskentelevillä tulee olla riittävät tiedot tunnistaa ja tukea mielenterveyden häiriöistä kärsiviä nuoria. Nuorien parissa työskentelevillä tulee myös olla vahvat kontaktit, joiden avulla nuorille saadaan nopeasti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. 

Koronavuodet koettelevat monia perheitä ja nuoria, etenkin heitä joilla selviytyminen on muutenkin jo veitsen terällä. Kuntien tulee varmistaa että koronan aiheuttaman seuraukset huomioidaan myös pitkällä aikavälillä tehostamalla mielenterveyspalveluita, lastensuojelutyötä ja perheiden sosiaalista tukea. Nyt ei ole säästöjen hetki, ei ainakaan sellaisten säästöjen jotka koskevat nuorten palveluita ja opetustoimea. Päinvastoin kuntien tulee panostaa nuorten mielenterveysongelmien hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn aikaisempaa enemmän. Mielenterveystyön tulee olla osa nuorten arkea, on tärkeää että mielenterveystaitoja harjoitellaan kouluissa ja mielenterveydestä puhuminen ei ole tabu. 

Meistä kuka tahansa voi sairastua mielenterveyden häiriöihin nykymaailmassa. Koska Sinä olet kysynyt viimeeksi läheiseltäsi: ”Mitä sinulle tänään kuuluu?”.

Kommentit

Jätä kommentti