Arvot ja työt

Olen työskennellyt koko työurani ajan hoitotyön ja pelastustoimen parissa erilaisissa tehtävissä. Suurimman osan työurastani olen tehnyt ensihoidossa sekä pelastuslaitoksella palotarkastajan / turvallisuuskouluttajan työtehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen Puolustusvoimilla kenttäsairaanhoitajana, jonka työnkuva tuli minulle jo osittain tutuksi suorittaessani naisten vapaaehtoista asepalvelusta lääkintäalikersanttina vuonna 2011.

Minulla on pitkä 18 -vuotta kestänyt sopimuspalokuntatausta, joka aikoinaan minut pelastustoimen ja ensihoidon työtehtäviin kasvattikin. Työni ja pitkän palokuntahistorian vuoksi inhimillisyys, turvallisuus, rehellisyys sekä tasa-arvoinen toiminta ovat nousseet minulle tärkeiksi arvoiksi – joskin koen saaneen näihin arvoihin perustuvan kasvatuksen jo kotoa.

Ensihoitajan työssä olen kohdannut paljon erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja nähnyt myös elämän nurjan puolen. Tämä sai minut mukaan alun perin vuonna 2017 kuntavaaleihin ehdolle ja sitä kautta myös hyvinvointialueen päätöksen tekoon mukaan.

Kun kohtaa ihmisiä heidän kodeissaan ja näkee heidän elämänsä ja ymmärtää että asioihin on saatava muutosta. Haluan olla edistämässä sitä muutosta.